PB GRUPPEN

er en uavhengig leverandør av rapporteringspliktige tjenestene norske bedrifter kjøper hver dag. PB Gruppen tilbyr personlig rådgivning og effektiv oppfølging underveis i kundeforholdet. Våre tjenester er tilrettelagt for bedrifter, kjeder og grupper som ønsker en uavhengig gjennomgang av sine engasjementer innen forsikring, pensjon, bank og telecom